వై సి.వి.రెడ్డి

                                      కడప జిల్లాలోని పులివెందుల తాలూకాలోని బోనాల గ్రామంలో 1926వ సంవత్సరంలో వై.సి.వి.రెడ్డి జన్మించారు. ఈయనకు కడపజిల్లా సిపిఐ నాయకులైన ఎద్దుల ఈశ్వర్ రెడ్డి, నర్రెడ్డి శివరామిరెడ్డి,గజ్జెల మల్లారెడ్డితోనూ, రారా, సొదుంజయరాం, కేతు విశ్వనాథరెడ్డి వంటి సాహితీ మిత్రులతోనూ పరిచయం ఏర్పడంవల్ల ఈయన మార్కిస్ట్ సాహిత్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆయన  మార్కిస్టు దృక్పథం తో అనేక రచనలు చేశారు.            తాను రాసిన కథల్ని 1982లో “గట్టిగింజలు' పేరుతోకథా సంకలనాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇందులో మొత్తం…