డా.కేశవరెడ్డి-Dr Kesava Reddy.

డాక్టర్ పెనుమూరు కేశవరెడ్డి             నవలా రచయిత . తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో ప్రముఖ స్థానం సంపాదించు కున్నారు.  స్వస్థలం:చిత్తూరు. జీవితం తెలుగు జిల్లా గడిచింది నవలా . కాని  వైద్య  వృత్తిలో  భాగంగా నిజామాబాద్ డిచ్ పల్లి లో చివరివరకూ జీవితం గడిచింది.  జానపద కథా కథనశైలిలో పల్లీయపదాలను శిష్ట్ల వ్యవహారికాన్నీ కలగలపి ఆయన  కథ  చెప్పే  తీరు పాఠకులకు  విశేషంగా  నచ్చింది . బీర సాగు గురించి దోపిడీ కి గురైన వర్గాల గురించి తాత్త్విక…