సినిమా పుట్టింది ఎలాగో మీకు తెలుసా?

సినిమాలకు మూలకారణం తోలుబొమ్మలాట. ఆ తోలుబొమ్మలాట గురించి తెలుసుకుందాం ఉపయోగించే బొమ్మను తయారుచేసే పదార్థాల్ని బట్టి బొమ్మలాటలు 5 రకాలుగా ఉన్నాయి1. తాళ్ల బొమ్మలాటలు (Maricnsttes or sering Peppes). తండుగు బొమ్మలాటలు (Glove Puppets). 3. ఆ బొమ్మలాటలు (Rod Peppers. 4. తోలుబొమ్మలు (Leather Puppets) 5. ఇతరాలు (others) అని ఐదు రకాలు అట్ట బొమ్మలు, కీలుబొమ్మలు, రేకు బొమ్మలు, బుట్టబొమ్మలు అని మరలా నాలుగు రకాలున్నాయి. ప్రాచీన కాలంలో చక్రవర్తులు, మతావలంలు,…

తొలితెలుగు సినిమానటి ఎవరో తెలుసా ?Frist actors in telugu surabhi kamala bai

Pic source photo magic123@gmail.com మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ సినిమా ' భక్తప్రహ్లద '. 1932 ఏప్రిల్ 2 శనివారం 'నేషనల్ పిక్చర్ ప్యాలెస్' (ఇప్పటి బాడ్వే టాకీస్)లో విడుదలై రెండు వారాలు ఆడింది. ఇందులో నటించిన మొదటి తరం సినిమా నటి సురభి కమలా బాయి. మొదట్లో మూకీ సినిమాలుండేవి. బాంబే వేదిక గా సినీపరిశ్రమ ఉండేది. తరవాత మద్రాసు కు చేరింది. సురభి కమలాబాయి తొలి తెలుగు సినిమా నటీమణి, గాయని.ఈమె 1931లో హెచ్.ఎం.రెడ్డి…