ఖాసా సుబ్బారావు అవార్డు అందుకున్న చందమూరి- kaasaa subbarao award,Chandamuri Narasimha Reddy

Chandamuri Narasimha Reddy receiving kasa subbarao award అనంతపురం జిల్లా బుక్కపట్నం మండలంసిద్దరాంపురం గ్రామానికి చెందిన చందమూరినరసిరెడ్డి, లక్ష్మినారాయణమ్మ దంపతులకు ఐదవ సంతానంగా చందమూరి నరసింహారెడ్డి08-09-1968న జన్మించారు.        హైస్కూలు విద్యవరకు సిద్దారాంపురం లో వున్న జిల్లాపరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పూర్తిచేశారు. ఇంటర్‌ను పెనుగొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలోచదివారు. అనంతపురం లో వున్న యస్.యస్. బి.ఎన్ కాలేజీలో బిఎస్సీ చదివారు.   డిగ్రీ పూర్తయ్యాక ఈనాడు దినపత్రికకు బుక్కపట్నంలో విలేకరిగా పనిచేస్తూ ఆర్టీసి కాంప్లెక్స్…