అనంతపురం జిల్లా హాస్పిటల్స్

Snehslatha Hospital స్నేహాలత నర్శింగ్ హోం, గంగాగౌరీ థియేటర్ రోడ్డు, 08554-27707 ఆశా ఆసుపత్రి , కోర్టురోడ్డు. 9440285832డాక్టర్ అక్బర్ ఆసుపత్రి, సాయినగర్,  08554-235009జయం సూపర్ స్పెషాల్టీ డెంటల్ హాస్పిటల్, మున్సిపల్ కాంప్లెక్సు, క్లాక్టవర్, 9490179669డెంటోకేర్ సూపర్ స్పెషాల్టీ హాస్పెటల్, సాయినగర్, 08554-240346బాలాజీ డెంటల్ ఆసుపత్రి, కేఎస్ఆర్ కాలేజీ ఎదురుగా, సాయినగర్,  99082 40900హరిప్రసాద్ ఈఎన్టీ ఆసుపత్రి, గంగాగౌరీ థియేటర్ రోడ్డు, ఖాజానగర్, 08554 699632ప్రశాంతి నర్శింగ్ హోం, కోర్టురోడ్డు, 08554 241529శ్రీనివాస చిల్డ్రెన్ హాస్పెటల్, ఖాజానగర్, …