సాహిత్యంలో శాస్త్రీయభావాలు

Thinking scientifically “ఏది సత్యం ఏదసత్యంఓ మహాత్మా ఓ మహర్షి" అని శ్రీశ్రీ ప్రశ్నించాడు. మరి ఆ సత్యాన్ని తెలియజేసేదేమిటి ? సైన్సు. సైన్సు అంటే శాస్త్రం.ప్రతి రోజు టీవీల్లో జ్యోతిష్యశాస్త్రం, హస్త సాముద్రిక శాస్త్రం ఇలా చెప్పింది, అలా చెప్పింది అనిచెబుతుంటారు. చాలా మంది అవి కూడా సైన్సే అనే భావించే అవకాశం ఉంది.సైన్సు ఆధునిక పరిణామం. పందొమ్మిదో శతాబ్దం వరకు సైన్సును తత్వశాస్త్రంలో భాగంగా చూశారు.అంతకుముందు కనుగొన్న సత్యాలను పందొమ్మిది శతాబ్దంలో విడదీసి వాటిని…

సైన్సు – సాహిత్యం – జర్నలిజం ల మేళవింపు డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్-Nagasuri Venugopal

నాగసూరి వేణుగోపాల్                       "తాను ఇష్టపడ్డ రంగంలో పనిచేసే అవకాశం చాలా కొద్దిమందికి కలుగుతుంది. ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగిచూసుకుంటే నేను పొందిన పురస్కారాలు, బహుమతుల కంటే నా వృత్తి లో కలిగిన సంతృప్తి నాకు ఎక్కువ సంతోషాన్నిస్తుంది." అంటారు వేణుగోపాల్. సుదీర్ఘ కాలంగా ఆకాశవాణి లో పనిచేయడం ద్వారా జర్నలిజంతో పాటు సాహిత్యం మీద తనకున్న మమకారాన్ని తీర్చుకోవడానికి అవకాశం కలిగిందంటారాయన. దాంతో పాటు…