అనంతపురం జిల్లా సింహగిరిచరిత్ర మీకు తెలుసా? simhagiri history?

              అనంతపురం జిల్లాలో ఆంధ్ర, కర్ణాటక సరిహద్దుల మధ్య గల ఊరే మడకశిర. ఇది చారిత్రక ప్రాశస్త్యం గల ప్రాంతం. మరాఠా రాజుల పరిపాలన తర్వాత మడకశిర పాలెగాళ్ళ సంస్థానంగా పేరుగాంచింది. ఆ సమయంలో నిర్మించిన కోటలు, బురుజులతో అలరారిన ‘సింహగిరి’ కాల క్రమంలో మడకశిరగా రూపాంతరం చెందింది. ఇలాంటి మడకశిర ప్రాచీన చరిత్రను గ్రంథస్థం చేసిన ఘనత శ్రీ కరణం సత్యనారాయణరావుకి దక్కుతుంది. బహు భాషా వేత్తలైన…