రాయలసీమ చరిత్ర తెలుసుకో. Rayalaseema legend’s

రాయలసీమ లోని కొంతమంది యోధులు.. అవధానులు మాడుగుల నాగఫణి శర్మ మాడుగుల నాగఫణి శర్మ (జననం 1959 తాడిపత్రి, అనంతపురం) భారత మాజీ ప్రధానులు పి.వి. నరసింహా రావు, అటల్‌ బిహారీ వాజ్‌పేయి, మాజీ రాష్ట్రపతి శంకర్‌ దయాళ్‌ శర్మ వంటి వారి సమక్షంలో అవధానాలు నిర్వహించి 'సెహభాష్‌' అనిపించుకొన్న మాడుగుల నాగఫణిశర్మ అవధాన సహస్ర ఫణి, బృహత్‌ ద్వి సహస్రా వధాని, శతా వధాని సమ్రాట్‌, శతావధాన చూడామణి, కళా సాహిత్య కల్పద్రుమ, వంటి అనేక…