చంద్రవదన మొహియార్- chandravadana mohi yaar.

చంద్రవదన మొహియార్ సమాధి ప్రేమ!? అవ్యక్తాను,వ్యక్తమైన ఓ తీయని మధురాతి మధురమైన అనుభూతి. మాతృప్రేమ వెలకట్టలేనిది. పితృప్రేమ శంకించలేనిది. సోదర సోదరీ ప్రేమ అమేయమైనది. ఇలా ప్రేమ యెన్నో రకాలున్నప్పటికి అందులో అగ్రతాంబూలం మాత్రం ప్రేయసీ ప్రియుల ప్రేమనే? ఎందుకంటే ప్రేయసీ ప్రియుల ప్రేమ కేవలం వొకరినొకరు ప్రేమించుకున్నంత మాత్రాన సరిపోదు. వారి పెద్దలను కూడా వొప్పించగలగాలి. అంతే కాదు సమాజం కూడా ఆ ప్రేమను ఆమోదించాలి. ఎన్ని అడ్డంకులు యెదురైనప్పటికి మొక్కవోని ధైర్యంతో ప్రతికూల పరిస్థితులను…

చంద్రవదన మొహియార్ ప్రేమ గాథ కదిరిలో జరిగిన యధార్థ సంఘటన_chandravadanamohiyar love story

       చంద్రవదన మొహియార్ ప్రేమ గాథ కదిరిలో జరిగిన యధార్థ సంఘటన.         1509_29లో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పరిపాలిస్తున్న కాలంలో పర్షియా(నేటి ఇరాన్) దేశంనుంచి కొంతమంది వజ్రాల వ్యాపారస్తులు వచ్చారు. వారు హంపీ తదితర ప్రాంతాలను చూసుకుంటూ కదిరికి కూడా వచ్చినారు.కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ కూడా వ్యాపారం చేసినారు. ఆ వ్యాపారస్తుల్లో మొహియార్ అనే యువకుడు  ఉండేవాడు. పాతర్లపట్నంకు చెందిన శ్రీరంగరాయలు కుమార్తె చంద్రవదన ఒక రోజు కదిరికి వచ్చింది. ఆమె మొహియార్‌ను…