రాయలసీమ నీటి ప్రాజెక్టుల పై నిర్లక్ష్యం ఎందుకు?Seema projects.

ఈ మధ్య పలు ప్రాజెక్టుల మీద రేగిన వివాదల దృష్ట్యా కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు(KRMB) ఆంధ్రా,తెలంగాణా ఇరు రాష్ట్రాలను ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న మరియు ప్రతిపాదన దశలో ఉన్న ప్రాజెక్టుల కు సంబంధించి వివరాలు ముఖ్యంగా డిటైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్(డిపిఆర్)లు సబ్మిట్ చెయ్యమని ఆదేశించింది. KMRB అనేది పవర్ లేని ఒక ధర్మకర్త లాంటిది. నేరుగా వారు ఏ ఆదేశాలు ఇవ్వలేరు. బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ కేటాయింపులు ఇంకా అవార్డు కాలేదు కాబట్టి ఇరు రాష్ట్రాలు…