రాయలసీమ లో కాలువలు Rayalaseema canals

హంద్రీ_నీవా సుజల స్రవంతి కాలువ       ఈ ప్రాజెక్టు కర్నూలు, అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు జిల్లాలలో 602500 ఎకరాలకుసాగునీరు అందించటానికి రూపొందించిన పథకం. దీన్లో ఒక టిఎంసి లోపు నీరు కూడా పారడంలేదు.దీని మార్గంలో హంద్రీ,పెన్నా, చిత్రావతి, పాపాగ్ని, మాండవ్య, బాహుదా,గార్గేయ నదులు ఉన్నాయి . . ఈ కాలువ కాలువ రాయలసీమలోని నాలుగుజిల్లాలకు సాగునీటినందిస్తుంది. క్షామానికి గురౌతున్న ఈ నాలుగు జిల్లాలుఈ ప్రాజెక్టు వల్ల కొంత సాగునీటి సౌకర్యం పొంది, కరువు కోరల…