కల్లూరి వేంకట నారాయణరావు(కవిత్వవేది)

కల్లూరు వేంకట నారాయణరావు అనంతపురం జిల్లా మరూరు బండ మీద పల్లెలో 6-3-1902న జన్మించారు. లక్ష్మమ్మ, సుబ్బారావు వీరి తల్లిదండ్రులు. వీరు సంస్కృత విద్వాన్ పూర్తి చేశారు. మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో బి.ఏ.లో పతకాన్ని పొందారు. నారాయణరావు తెలుగు, సంస్కృతం, కన్నడం, ఆంగ్లంభాషల్లో అద్భుతమైన పాండితాన్ని సంపాదించారు. కన్నడం,తెలుగులో ఎం.ఏ. చేశారు.1925 నుంచి అధ్యాపకులకు శిక్షణ ఇస్తూ 1932లో పాఠశాలల డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ గా పదోన్నతిని పొందారు. తర్వాత 16 సంవత్సరాలకు జిల్లా విద్యాశాఖా ధికారిగా నియమితులై 1948…