ఆ అవార్డు ఇప్పటి వరకు ఒకే ఒక్కసారి భారతీయునికి దక్కింది-Alan Turing award.

అలన్‌ ట్యూరింగ్‌ అవార్డు అందుకొన్న ఏకైక భారతీయుడు రాజ్ రెడ్డి చిన్న పల్లెటూరు నుంచి బాల్య జీవితం ఆరంబించి అగ్రరాజ్యంలో ఓ వెలుగు వెలుగు తున్నాడు. రాయలసీమ వాసులకు కూడ పూర్తి తెలియని ఓ గ్రామాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తెలియజేశారు. మొకవోని ఆయన పట్టుదలను అభినందించాలి. శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంతగాలేని ఆరోజుల్లో ఆరంగం వైపు దృష్టి మరల్చడం ఆయన ముందు చూపుకు నిదర్శనం. యువతకు మార్గనిర్దేశకుడు డి. రాజ్ రెడ్డిఅలియాస్ రాజగోపాల్ రెడ్డి. కాటూరు అన్నది…