రాజశేఖర్ కు అడ్డు చెప్పిన జీవిత- Jeevitha Indian actress

Jeevitha ఆశ్లీలతకు చోటు లేకుండా చక్కటి అభినయంతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అందమైన అలంకరణ తో కన్పిస్తుంది. ఇది చెరగని ప్రేమకు శ్రీకారం ఇది మమతల మేడకు ప్రాకారం ఈ పాట వినగానే జీవిత రాజశేఖర్ గుర్తుకొస్తారు. అందమైన నా ఊహల మేడకు ఆవిడ మణిదీపం అంటూ రాజశేఖర్ తెగ ముచ్చటగా చెబుతాడు. ఇలా చిత్రాల్లో ప్రేమ లో పడ్డ ఈ జంటకు నిజ జీవితం లో పెళ్లి చేసుకోవడానికి కొన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొన్నారు. తర్వాత ఆదర్శ జంటగా…