ఎస్. గంగప్ప

ఎస్. గంగప్ప అనంతపురం జిల్లా'నల్లగొండ్రాయనిపల్లె'లో 8-11-1936న జన్మించారు. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బి.ఏ (ఆనర్సు), ఎం.ఏ (తెలుగు) డిగ్రీలు పొందారు. శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డాక్టరేట్ పొందారు. వివిధ ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో తెలుగు ఉపన్యాసకులుగా పనిచేసి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖాధ్యక్షులుగా పదవీ విరమణ చేశారు. కోలాచలం శ్రీనివాసరావు నాటక రంగానికి చేసిన అవిరళమైన కృషి గురించి చాలామందికి తెలీని రోజుల్లో కోలాచలం శ్రీనివాసరావు సాహిత్య సమాలోకనము అనే అంశం తీసుకొని పిహెచ్.డి.కోసం పరిశోధించి పుస్తకంగా…