ఎరికల్ – ఎర్రగుడిపాడుerragudipadu,erikal

రేనాటి చోడుల రాజధాని చెప్పలి లో ప్రాచీన అగస్త్యేశ్వర ఆలయం.source: rayalaseema fb 'ఎరికల్' అన్న పదానికి తెలుగు భాషా చరిత్రలో, తెలుగువారి చరిత్రలో ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. తొలి తెలుగు శాసనం కలమళ్ల శాసనం ఎరికల్ ముతురాజు ధనుంజయుడు వేయించగా, ఎర్రగుడిపాడు శాసనంలో కూడా 'స్వస్తిశ్రీ ఎరికల్ముత్తుర్రాజు' అని ఉంటుంది. తొట్టతొలి తెలుగు శాసనాల్లో (కలమళ్ళ, ఎర్రగుడిపాడు, తిప్పలూరు, ఇందుకూరు మొ.) మనకు ప్రధానంగా మూడు సారూప్యతలు కనిపిస్తాయి. అన్నీ కడప జిల్లాలో లభ్యమైనవిఅన్నీ రేనాటి…