రేనాటి చోళులు కడపవాసులే

నాటి ఎరిగల్‌ ఊరే నేటి ఎర్రగుడి.వెలుగులోకి తెచ్చిన శాసనాలు రేనాటి చోళులు కడప జిల్లా వాసులేనని, రేనాటి ధనుంజయుడి తొలి రాజధాని ఎరికల్‌ అయి ఉండొచ్చునని శిలాశాసనాల ద్వారా పరిశోధకులు నిర్ధరణకు వచ్చారు. ఎరికల్‌ పదం కాలక్రమేణా ఎరికల్లు, ఎరిగల్లు, ఎరికాల్వ, ఎరిగల్‌గా రూపాంతరం చెంది ఎర్రగుడి (ఎర్రని ఇటుకలతో నిర్మించిన పాత గుడి)గా మారిందని తెలిపారు. ఎర్రగుడి ప్రస్తుతం కమలాపురంలో ఉంది. రేనాటి చోళులు కర్ణాటకలోని నిడుగల్‌ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలించారన్న గత అంచనాలకు…

రేనాటి చోళులు కడపవాసులే.నాటి ఎరిగల్‌.. నేటి ఎర్రగుడివెలుగులోకి తెచ్చిన శాసనాలు- renati cholas,erragudi, inscriptions

Inscriptions రేనాటి చోళులు కడపవాసులే రేనాటి చోళులు కడప జిల్లా వాసులేనని, రేనాటి ధనుంజయుడి తొలి రాజధాని ఎరికల్‌ అయి ఉండొచ్చునని శిలాశాసనాల ద్వారా పరిశోధకులు నిర్ధరణకు వచ్చారు. ఎరికల్‌ పదం కాలక్రమేణా ఎరికల్లు, ఎరిగల్లు, ఎరికాల్వ, ఎరిగల్‌గా రూపాంతరం చెంది ఎర్రగుడి (ఎర్రని ఇటుకలతో నిర్మించిన పాత గుడి)గా మారిందని తెలిపారు. ఎర్రగుడి ప్రస్తుతం కమలాపురంలో ఉంది. రేనాటి చోళులు కర్ణాటకలోని నిడుగల్‌ ప్రాంతాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని పాలించారన్న గత అంచనాలకు భిన్నంగా తాజా శాసనాలు సూచిస్తున్నాయని…

Earliest epigraphical reference of battle between Renaṭi Cholas and Baṇas

Inscriptions This inscription is engraved on a rock near the Siva temple at a locality known as Nityapujakona, situated in the Lankamalla hilly forest area, on the banks of river Penna, adjacent to the village Vanthaṭipalli in Siddhavatam mandalam of Kadapa district, Andhra Pradesh. It is written in Telugu language and characters of 7th-8th century…