అల్లుళ్లకు అల్లెం ఎందుకు పెడతారో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.

అల్లెం అల్లెం అనేది రాయలసీమ ప్రాంతంలో ఒక ఆచారంగా ఉంది. కుమార్తెకు వివాహం చేసిన తరువాత అల్లుణ్ణి ఆరు నెలలు తమ యింటిలో ఉంచుకొని మంచి ఆహారాన్ని వ్వడాన్ని "అల్లెం పెట్టడం" అంటారు. ఆరుమాసాలు బాగా పౌష్టికాహారాన్నిచ్చి బలంగా తయారుచేస్తే కూతురి కడుపున ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలు పుడతారని వారి నమ్మకం. ఆచార విశేషాలు పాతకాలంలో అన్నిప్రాంతాల్లో చాలా చిన్న వయసులో పెళ్ళి చేసేవారు.కొందరు అమ్మాయి యుక్తవయస్కురాలు కాకముందే చేస్తే కొందరు ఆ తర్వాత 3,4 ఏళ్లకే….. సరే…