వేణునాదం పుస్తక సమీక్ష పార్ట్ 2 డా|| ప్రభల జానకి – Nagasuri.

నార్ల వారంటే ఆరాధనవెతికి వెతికి సంపాదించిన 'నార్ల' వారి వ్యాసాలను కుట్టి దాచుకున్న పుస్తకం ఈనాటికీ తన వద్ద ఉందని మురిపెంగా నాగసూరి గారు చెబుతారు.''కమలాక్షి - చూపులు కాకి చూపులు'' ''పేరు గంగా భవాని - తాగుబోతే నీటి చుక్కలేదు''. అంటూ నార్ల వారి హెడ్డింగులకు ఆకర్షణ అధికం కదా! ఈ వ్యాసాల్లో చాలా భాగం ఇందిరాగాంధీ, సంజయ్‌గాంధీలను విమర్శించినా, జయప్రకాష్‌ నారాయణ, సునీల్‌ కుమార్‌ ఛటర్జీల మొదలైన విలువైన అంశాలు చాలానే ఉన్నాయంటారు. వీటితో…

వేణునాదం పుస్తక సమీక్ష డా|| ప్రభల జానకి – Nagasuri.

వేణునాదంలో జీవనరాగ వైవిధ్యం. రాయలసీమ లోని ఓ మారుమూల కుగ్రామం లో జన్మించి జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తు పల్లాలు చవిచూసి ఆకాశవాణి లో ఉన్నతస్థాయి ఉద్యోగం నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన జీవిత మజిలీలు వివరిస్తూ రాసిన వేణునాదం పై సమీక్ష. కరోనా అందించిన ఆశించని విశ్రాంతి అక్షరం మీద ప్రేమతో దాచుకున్న అనేక వ్యాసాలను తిరిగి చదువుకొనే అవకాశం కల్పించింది. 2013 ప్రాంతంలో ఆంధ్రప్రభ ఆదివార సంచికలలో 'ముద్ర' పేరున నాగసూరి వేణుగోపాల్‌ గారి నాలుగైదు సమీక్ష, వ్యాసాలను…