శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బోయ వారా? srikrishanadevarayalu.

విజయనగర సామ్రాజ్య చరిత్ర గురించి ప్రత్యేకించి శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి అసంఖ్యాకమైన గ్రంథాలు, కావ్యాలు వెలువడ్డా యి. అయినప్పటికీ ప్రజా బాహుళ్యంలో అనేక సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుత చరిత్ర దీనికి సంతృప్తికర సమాధానమివ్వలేకపోతున్నది. రాయల కులం విషయంలో పెద్ద సందిగ్ధత కొనసాగుతున్న ది. దేశంలో కులం ఒక చారిత్రక వాస్తవం. ఎంతటి చక్రవర్తులైనా కులం అనే ఈ సామాజిక చట్రంలో ఉండి తీరవలసిందే! రాయల వారసులు గా ఘనమైన వారసత్వము సొంతం చేసుకోవడం ద్వారా వర్తమానం లో ప్రభావశీలంగా…