తొలి తెలుగు పదం పుట్టింది ఎక్కడో తెలుసా ? First telugu word .

           ‌                    తొలి తెలుగు పదం కర్నూలు జిల్లాలో లభించడం తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో ఒక మలుపు.కందెనవోలు చరిత్ర తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలోనే సువర్ణాక్షరాలుగా లిఖించదగ్గది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ప్రపంచంలోనే తొలి తెలుగుపదం ' అన్ ధిర లోహము ' అనగా ఆంధ్రలోకము అనే పదం కర్నూలు జిల్లా కన్నమడకలలో లభించినది. ఇది అత్యంత ప్రాచీన శాసనంగా గుర్తించారు. తొలి తెలుగుపదం ' నాగబు ' అని నిర్ధారించినప్పటికీ అంతకుముందే ' ఆంధ్రలోకము ' అనే…