సైన్స్ గురించి గాంధీ గారి ఆలోచన ఏంటీ?- about science gandhi.

బారిస్టర్ సైన్స్ దృష్టి******************         ప్రత్యేక ఉపోధ్గాతం  అవసరం లేని వ్యక్తిగా,సుదీర్ఘకాలం  పలుపుస్తకాలు,  వ్యాసాలు,కాలమ్స్ రాస్తూ,పాపులర్ సైన్స్ రచయితగా, మీడియావిశ్లేషకులుగా,సాహితీ విమర్శకులుగా,ఆకాశవాణి ప్రయోక్తగా సుపరిచితులైన డాక్టర్ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారు నిత్య సాధకులు. మరుగున పడ్డ అనేక అంశాలను వెలికి తీసి,వాటి వైశిష్ట్యాన్ని నలుగురికి చేరవేయాలన్న తపనతో నిరంతరం  చదువుతూ,శోధిస్తూ, వ్రాస్తూ ఉంటారు..            సైన్స్ పట్ల మక్కువ జర్నలిజం వల్ల అబ్బిన విశ్లేషణ, అన్వేషణ వెరసి అందరూ సామాన్యంగా చూసే అంశాలు ఆయన దృష్టికోణం లో చాలా భిన్నంగా…