1967 తర్వాత 53 ఏళ్ల కు పద్మశ్రీ దక్కించు కొన్న ‘అనంత’జిల్లా-Padmashri award dalawai chalapathi rao.

అనంత కలికితురాయి దళవాయిచలపతిరావుచిన్న పల్లెటూరు ను ప్రపంచ దేశాలకు పరిచయం చేయడమే కాకుండా ఓ గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాడు. భారత దేశంలో ఆ గ్రామానికి కీర్తి ప్రతిష్టలు సంపాదించారు. దశదిశలా వ్యాపింపజేశారు. కళాసంపద సువాసనలు గుప్పించారు. అత్యున్నత పురస్కారం పద్మశ్రీ అందుకొని గ్రామానికేకాదు ,జిల్లా,రాష్ట్రానికే పేరు సంపాదించారు. అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం సమీపంలోని నిమ్మలకుంట గ్రామానికి చెందిన తోలుబొమ్మలాట కళాకారులు దళవాయిచలపతిరావు.ఈయనకు 2020 సంవత్సరానికి కళాకారుల విభాగం నుంచి పద్మశ్రీ పురస్కారం లభించింది. తోలుబొమ్మలాటకే ఓ గుర్తింపు. చలపతిరావు…

సినిమా పుట్టింది ఎలాగో మీకు తెలుసా?

సినిమాలకు మూలకారణం తోలుబొమ్మలాట. ఆ తోలుబొమ్మలాట గురించి తెలుసుకుందాం ఉపయోగించే బొమ్మను తయారుచేసే పదార్థాల్ని బట్టి బొమ్మలాటలు 5 రకాలుగా ఉన్నాయి1. తాళ్ల బొమ్మలాటలు (Maricnsttes or sering Peppes). తండుగు బొమ్మలాటలు (Glove Puppets). 3. ఆ బొమ్మలాటలు (Rod Peppers. 4. తోలుబొమ్మలు (Leather Puppets) 5. ఇతరాలు (others) అని ఐదు రకాలు అట్ట బొమ్మలు, కీలుబొమ్మలు, రేకు బొమ్మలు, బుట్టబొమ్మలు అని మరలా నాలుగు రకాలున్నాయి. ప్రాచీన కాలంలో చక్రవర్తులు, మతావలంలు,…