విజ్ఞాన గని ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప-tumaati donappa

tumaati donappa ఆయన మన విజ్ఞాన గని. తెలుగు ,ఇంగ్లీష్ కన్నడ , సంస్కృత భాషలో మంచి పట్టుంది .పువు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్లు ఈయన చిన్న వయసులోనే కవితలు ,పద్యాలు రాసి వినిపించేవారు. గ్రామీణ జీవన విధానం పై ,జానపదుల పై ఈయన విస్తృతమైన పరిశోధనలు జరిపారు .మంచి రంగస్థల నటుడు .ఉత్తమ అధ్యాపకులు.., ఆదర్శ పరిశోధకులు…., ప్రసిద్ధ భాషావేత్త…., పరిపాలనా దక్షులు…, జానపద సాహిత్య సంగ్రాహకుడు….తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఉప కులపతి పేరొందిన ఆచార్య తూమాటి…