ఆ ఊళ్లో నాయకులు లేరు నాయకత్వం ఉంది. pandurangauram.

పాండురంగాపురం ఆ గ్రామం ఆదర్శానికే ఆదర్శమని చెప్పడానికి సందేహం అవసరం లేదు. కృషి ,పట్టుదల ,నీతి,నిజాయితీ , నియమాలు కట్టుబాట్లు తదితర అనేక అంశాలను ఆ గ్రామం నేటికీ అమలు చేస్తోంది . నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా గ్రామ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. ఆ గ్రామస్తులు ఐక్యత అనిర్వచనీయం.12-8-1957 న ఈ గ్రామానికి శంకుస్థాపనజరిగింది. 19కుటుంబాలతో గ్రామం ఏర్పడింది. నా 53 సంవత్సరాల జీవితంలో 12సంవత్సరాల ఈనాడు రిపోర్టర్ గా 5 సంవత్సరాల ఎమ్మెల్యే పి.ఎ గా జీవితంలో…