అతడు విడిచిన బాణం – గాంధేయం

అది బౌద్ధ రేఖల సమాహారం అహింసకు ప్రతిరూపం

మానవాళికెప్పుడూ అది శిరోధార్యం.

మిన్ను విరిగి మీద పడినా చలించని ధీరత్వానికి ప్రతీకతను. అదే నేడు సత్యాగ్రహమై నిలిచింది.

నమ్మిన సత్యానికి బలైనవాడు

మతోన్మాదుల గుండెలకు సింహస్వప్నమై నిలిచిన వాడు జాతీయ జెండా నిండుగా రెపరెపలాడుతోంది జనగనమణ గీతంలో ప్రతిజ్ఞా సారంలో అక్షరమై నిలిచింది

ఆయనే నేటి సమాజానికి ఆదర్శం.

విలువలు అఘాతంలోకి పడిపోతున్న వేళ అతని కర్రే మనకు ఆలంబన

ఆయన నేర్పిన పాఠాలు, ఆయన రాసిన సత్యశోధన జాతి జీవనానికి వెలుగునిచ్చే మణిదీపాలు ఇవాళ ఆయన లేడు

ఆయనిచ్చిన చైతన్యం నిండుగా ఉంది

ఇవాళ ఆయన స్వరం లేదు

ఆయనిచ్చిన పిలుపు ప్రపంచమంతా మార్మోగుతోంది

ఇవాళ ఆయన నగరం నడిబొడ్డున శిలయై ఉన్నాడు జాతి గుండెల్లో గాంధీ అమర్ రహే నినాదంలోఇంద్రధనుస్సులా మెరుస్తున్నాడు

Pillaa kumaraswaamy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s